Kėdainių šviesiajai gimnazijai 2014 metais pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu  įsteigta VILNIUS TECH klasė.

VILNIUS TECH klasės misija – ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, konkurencingą, mokslui ir naujausioms technologijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę. 

VILNIUS TECH klasė – tai II–III klasių mokinių laikinoji grupė, kurioje mokydamiesi gimnazistai gali:

  •  klausytis VILNIUS TECH dėstytojų paskaitų: matematikos, ekonomikos, chemijos, fizikos, braižybos, informacinių technologijų ir kitų dalykų temomis;
  •  atlikti praktinius ir laboratorinius darbus VILNIUS TECH fizikos ir chemijos laboratorijose, inžinerinės grafikos bei informacinių sistemų katedrų auditorijose;
  • susipažinti su universitete vykdomais įdomesniais moksliniais tyrimais, pažangiausiomis mokslo tendencijomis; 
  •  rengti projektus bendradarbiaujant su studentais ir dėstytojais, juos pristatyti universitete rengiamose studentų  mokslinėse konferencijose; 
  • susipažinti su studijų programomis, mokymosi procesu ir galimybėmis VILNIUS TECH universitete;
  • sužinoti naujausią informaciją apie bendrojo priėmimo sąlygas ir tvarką. 

Gimnazijoje VILNIUS TECH klasės ugdymo turinys papildytas moduliu „Eksperimentiniai gamtos mokslai“.

Mokslo metų pabaigoje mokiniams įteikiami pažymėjimai, liudijantys apie Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytas žinias.

Motyvacinis laiškas dėl priėmimo į VILNIUS TECH klasę

Veiklos planas 2020–2021 m. m.

Veiklos planas 2019–2020 m. m.

Veiklos planas 2018–2019 m. m.

Integruotas modulis 2019–2020 m. m.

Integruotas modulis 2018–2019 m. m.

Individualios konsultacijos dėl studijų VILNIUS TECH

Kyla klausimų dėl ateities planų ir perspektyvų studijų ir mokslo srityse: ką toliau veikti? kokias studijas pasirinkti?
Visus, kurie domisi studijų ar karjeros galimybėmis, studijų procesu, aplinka, kviečiame į individualias konsultacijas dėl studijų VILNIUS TECH.
Kviečiame registruotis ir atvykus į Vilniaus Gedimino technikos universiteto Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrą arba  bendraujant nuotoliniu būdu sužinoti apie studijų programų pasirinkimą, stojimo galimybes, studijų finansavimą bei gauti atsakymus į kitus aktualius klausimus.
 Konsultuojame dėl:
  • bakalauro studijų
  • studijų po kolegijos baigimo
  • magistrantūros studijų

 * konsultacijos data ir laikas yra suderinti tik gavus atsakymą iš Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro atstovų.

 

VILNIUS TECH universiteto dėstytojų ir studentų komanda gimnazijoje 2020-10-22

Kėdainių šviesiosios gimnazijos išvyka į VGTU 2020-01-31

Sausio 31 d. universitetinė Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių grupė lankėsi VGTU, kuriame vyko laboratoriniai fizikos, biochemijos  ir chemijos bandymai. Antrų ir trečių klasių mokiniai taip pat dalyvavo matematikos paskaitose. 

 Lapkričio 20 d.  VGTU klasės vyko į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. 2 VGTU klasė atliko chemijos laboratorinius bandymus, o 3 – fizikos laboratorinius darbus. Abi klasės dalyvavo paskaitoje ,,Menas ir matematika“ bei stebėjo bandymus.

2019 m. lapkričio 18 d. grupė gimnazijos VGTU klasės mokinių dalyvavo įvairiose veiklose, kurias organizavo universitetas. Antrų ir trečių klasių mokiniai, kurie domisi tiksliaisiais ir gamtos mokslais bei inžinerija, atliko chemijos, biochemijos ir fizikos laboratorinius darbus, klausėsi matematikos bei chemijos paskaitų ir stebėjo parodomuosius hidraulikos bandymus. Visą dieną mokiniai galėjo naudotis universiteto moksline baze ir pagilinti savo žinias bei praplėsti akiratį. Mokiniai dėkoja universiteto bendruomenei bei tikisi daugiau panašių išvykų.

2019 m. kovo 1 d.  „Makaronų tiltų“ čempionatas

Bendradarbiaujant su Vilniaus Gedimino technikos universitetu jau 5-tą kartą gimnazijoje organizuotas nacionalinis „Makaronų tiltų“ čempionatas. Čempionate dalyvavo net dešimt komandų: penkios mūsų gimnazijos gimnazistų, „Atžalyno“ ir  Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus ir Josvainių gimnazijų komandos. Mokiniai, susibūrę į komandas, turėjo sukonstruoti ir pagaminti kuo stipresnį tiltą iš 1kg pasirinktos formos makaronų ir plastilino. Čempionatą laimėjo komanda „Magnitas“, kurios tiltas atlaikė didžiausią apkrovą – 2,1 kg. Statydami tiltus iš makaronų mokiniai  išbandė  realius inžinerinius tiltų statybos procesus ir  konstrukcijų kūrimo etapus: atliko medžiagų (makaronų, plastilino), įvairių modelių tiltų konstrukcijų bei gerų pavyzdžių analizę, matematinius skaičiavimus ir nubraižė eskizus, pagamino tilto konstrukcijų atskirus fragmentus, juos surinko į visumą ir atliko tilto konstrukcijos patvarumo ir atsparumo svorio apkrovoms bandymus.

„Makaronų tiltų“ čempionatas gimnazijoje  tapo tradicinis, mokiniai noriai jame dalyvauja, nes tiltų statymas yra puiki pramoga, ugdanti kūrybiškumą, žaidimo forma supažindinanti su sudėtingu, bet labai  įdomiu inžinerijos mokslu. Mokiniai gali kurti, konstruoti, laužyti ir taip supranta, kaip realiai veikia inžinerijos dėsniai, iš savo patirčių mokosi fizikos, mechanikos, matematikos ir braižybos.

„Makaronų tiltų“  čempionato filmuota medžiaga  https://bit.ly/2Z00lsI

VGTU mobilioji aplinkos technologijų laboratorija

VGTU klasės ir „Mokinių mokslinės draugijos“ mokiniai kasmet turi galimybę atlikti bandymus mobiliojoje aplinkos technologijų laboratorijoje, pasinaudodami aukštos kokybės naujausiomis mokymo(si) priemonėmis.

Padedami VGTU Aplinkos apsaugos instituto darbuotojų, mokiniai ne tik išbandė modernius prietaisus, bet ir patys atliko tris darbus: mobiliųjų telefonų elektromagnetinio lauko tyrimą, triukšmo lygio tyrimą ir oro užterštumo lygio nustatymą gimnazijos teritorijoje. Visi šie tyrimai mokiniams buvo ne tik įdomūs, bet ir naudingi gimnazijai, svarbūs mūsų bendruomenei.

Mobiliųjų telefonų elektromagnetinio lauko tyrimas. Visi mokiniai išmatavo savo ir mokytojų mobilių telefonų elektromagnetinių lauko elektros energijos srautų tankius, susipažino su elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamomis poveikio žmogui vertėmis ir tyrimo metu gautų parametrų rezultatus palygino su ribinėmis vertėmis, sužinojo kaip teisingai apsisaugoti nuo elektromagnetinių laukų, išmoko teisingai naudotis mobiliuoju telefonu, kad jis nekenktų sveikatai.

Triukšmo lygio tyrimas. Mokiniai susipažino su triukšmo matavimo metodika ir išmatavo triukšmo lygį gimnazijos kieme ir patalpose. Taip pat mobiliojoje laboratorijoje jie tyrė mobilaus elektros generatoriaus skleidžiamą triukšmą ir nustatė triukšmo lygio slopinimą priklausomai nuo atstumo bei triukšmo mažinimo priemonių efektyvumą.

Oro užterštumo lygio gimnazijos teritorijoje tyrimas. Mokiniai pirmiausia atliko užterštumo kietosiomis dalelėmis problemų Lietuvoje analizę. Nustatė pagrindinius meteorologinius rodiklius, turinčius įtakos užterštumui: vėjo greitį bei kryptį, drėgmę, temperatūrą ir atmosferos slėgį. Pasinaudodami kompiuteriu bei laboratorine įranga užregistravo teršalų koncentracijas 1530 min. trukmės laikotarpyje ir nustatė vidutines reikšmes, kurios parodė, kad oro užterštumas gimnazijos kieme ir patalpose neviršija leistinos normos.