Kėdainių šviesiajai gimnazijai 2014 metais pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus Gedimino technikos universitetu  įsteigta VGTU klasė.

VGTU klasės misija – ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, konkurencingą, mokslui ir naujausioms technologijoms bei kultūros vertybėms imlią asmenybę. 

VGTU klasė tai II–III klasių mokinių laikinoji grupė, kurioje mokydamiesi gimnazistai gali

  •  klausytis VGTU dėstytojų paskaitų: matematikos, ekonomikos, chemijos, fizikos, braižybos, informacinių technologijų ir kitų dalykų temomis;
  •  atlikti praktinius ir laboratorinius darbus VGTU fizikos ir chemijos laboratorijose, inžinerinės grafikos bei informacinių sistemų katedrų auditorijose;
  • susipažinti su universitete vykdomais įdomesniais moksliniais tyrimais, pažangiausiomis mokslo tendencijomis; 
  •  rengti projektus bendradarbiaujant su studentais ir dėstytojais, juos pristatyti universitete rengiamose studentų  mokslinėse konferencijose; 
  • susipažinti su studijų programomis, mokymosi procesu ir galimybėmis VGTU universitete;
  • sužinoti naujausią informaciją apie bendrojo priėmimo sąlygas ir tvarką. 

Gimnazijoje VGTU klasės ugdymo turinys papildytas moduliu „Eksperimentiniai gamtos mokslai“.

Mokslo metų pabaigoje mokiniams įteikiami pažymėjimai, liudijantys apie Vilniaus Gedimino technikos universitete įgytas žinias.

Motyvacinis laiškas dėl priėmimo į VGTU klasę

 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos išvyka į VGTU 2020-01-31

Sausio 31 dieną universitetinė Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių grupė lankėsi VGTU, kuriame vyko laboratoriniai fizikos, biochemijos  ir chemijos bandymai. Be bandymų, antrų ir trečių klasių mokiniai, taip pat dalyvavo matematikos ir karjeros  paskaitose. Automobilių kelių mokslo laboratorijoje vyko demonstruojamieji bandymų stebėjimai.

Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokinių išvyka į VGTU

Lapkričio 18 d. grupė gimnazijos VGTU klasės mokinių dalyvavo įvairiose veiklose, kurias organizavo universitetas partneris. Antrų ir trečių klasių mokiniai, kurie domisi tiksliaisiais ir gamtos mokslais bei inžinerija, atliko chemijos, biochemijos ir fizikos laboratorinius darbus, klausėsi matematikos bei chemijos paskaitų ir stebėjo parodomuosius hidraulikos bandymus. Visą dieną mokiniai galėjo naudotis universiteto moksline baze ir pagilinti savo žinias bei praplėsti akiratį. Labiausiai visiems patiko atlikti bandymus ir vadovaujant rūpestingiems dėstytojams patiems dirbti su prietaisais ir sudėtinga aparatūra.

Mokiniai dėkoja universiteto bendruomenei bei tikisi daugiau panašių išvykų.