Tarptautiniai projektai

Socialinio emocinio ugdymo nauda besiformuojančiai asmenybei

Pandemijos laikotarpis paveikė visą pasaulį, taip pat ir ugdymo bendruomenes, nuotolinis mokymas bei tiesioginio bendravimo stoka padarė daug neigiamos įtakos mokinių socialinei, emocinei būklei. 

Atsižvelgdama į pandemijos sukeltus iššūkius, Kėdainių šviesioji gimnazija 2022-2024 m. strateginiame plane iškėlė tikslą – kurti paveikią ir saugią ugdymo(si) aplinką, leidžiančią ugdyti(is) vertybines nuostatas saviraiškiam gyvenimui. Siekiant šio tikslo svarbiausias uždavinys stiprinti emocinį ir psichologinį saugumą, socialinę atsakomybę ir bendradarbiavimą. Vienas iš žingsnių, leisiančių sėkmingai įgyvendinti strateginį tikslą, yra dalyvavimas Erasmus+ projekte „The importance of social, emotional and healthy living compentence for the growth of personality“.

Nors gimnazijos mokytojai, siekdami SEU integralumo ugdymo procese, dalyvauja bei organizuoja įvairias veiklas, bet kol kas to nepakanka. Šio projekto įgyvendinimo metu bus stengiamasi įgyti žinių ir praktinių įgūdžių visose gimnazijos darbo organizavimo srityse integruojant SEU ir SESG kompetenciją į ugdymo veiklas. Pedagogai sieks įgyti žinių, kaip atpažinti mokinių SESG kompetencijos įgūdžius, kaip taikyti naujas SESG metodikas, domėsis, kokias praktines veiklas ir teorinius modelius galima pritaikyti atnaujinant ugdymo procesą ir integruojant SESG kompetenciją.

Spalio mėnesio pradžioje Šviesiosios gimnazijos mokytojos Gitana Kaupienė, Laima Janonienė ir Dalia Pabarčienė viešėjo Portugalijoje Algarvės regione. Albufeiros ES ola Basica e Secundaria mokyklos mokiniams mokytojos vedė pamokas apie SEU svarbą kasdieniame ugdymo procese.  Albufeiros mokykloje mokosi 40 tautybių mokiniai, todėl labai svarbu, kad mokiniai būtų saugūs, empatiški ir pasitikintys savimi. Be abejo, pamokų pradžioje mokytojos pristatė Lietuvą ir Šviesiąją gimnaziją.

Pamokų metu mokiniai ne tik susipažino su SEU Ir SESG kompetencija, bet ir atliko praktines užduotis. Mokiniai pynė draugystės pynes, sakė gerus žodžius tiems bendraklasiams, su kuriais mažiausiai bendrauja. Be abejo, šiame skubos pasaulyje labai svarbu gebėti tinkamai paskirstyti savo laiką, todėl mokiniams buvo pasiūlyta patiems susidėlioti savo gyvenimo ratą, atkreipti dėmesį, kam mažiausiai ir kam daugiausiai skiria laiko per dieną. Labiausiai mokinių dėmesio sulaukė pamokos apie fraktalus. Būtent fraktalų piešimas padėjo mokiniams nusiraminti, tarsi prisiliesti prie vidinio „aš“. Mokiniai ne tik klasėje noriai atliko užduotis, bet jas baigė namuose, nors Portugalijoje namų darbų beveik nėra.

Šviesiosios gimnazijos mokytojos taip pat konsultavo Albufeiros mokyklos mokytojus apie SEU reikšmę šiuolaikinėje mokykloje. Albufeiros mokyklos mokytoja Maria Marrachinho teigė, kad mokytojams svarbu įgyti SEU žinių, kurias gebės taikyti pamokose, integruoti formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose ir kurti saugią emocinė aplinką.  Maria Marrachinho pabrėžė, kad dalyvavimas konsultacijose ir įgytos žinios bei gebėjimai padės tobulinti pedagoginių darbuotojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kuriant psichologiškai ir emociškai saugią mokyklos aplinką ir leis pasikeisti turima patirtimi su kitais mokymų dalyviais, kelti klausimus, ieškoti naujų idėjų ir patirčių diskutuojant ir mokantis su įvairių tautybių ir kultūrų mokiniais.

Tai pirmasis šio projekto veiklų vizitas. Lapkričio mėnesį semtis gerosios patirties į Ispaniją vyks gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Kaupienė.

Gitana Kaupienė, Laima Janonienė, Dalia Pabarčienė Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojos

Tarptautinis Erasmus+ KA220  projektas „ ExBEdu Extending the Boundaries in Education”

Šviesiosios gimnazijos anglų kalbos mokytojos Gitana Kaupienė ir Laima Janonienė kovo pradžioje dalyvavo tarptautinio Erasmus+ KA220 projekto „ExBEdu Extending the Boundaries in Education”  ,mobilumo veiklose Romoje, skirtose pedagogų kompiuterinių kompetencijų tobulinimui. Pedagogai ir dėstytotojai  kartu dalinosi ir atrado naujas skaitmenines priemones, skirtas ugdymo proceso tobulinimui.

Po Turkijoje Gaziantepe vykusio įvadinio projekto susitikimo, kur buvo aptarti projekto tikslai ir uždaviniai, projekto gairės, dabar projekto dalyviai susirinko Romoje į mokymus „Inovatyvus požiūris į IT“. Mobilumo veiklose dalyvavo Turkijos, Norvegijos, Ispanijos, Graikijos bei Italijos mokyklų partnerių mokytojai.

Mokymų metu didžiausias dėmesys buvo skirtas „Flipped Clasroom“- „Apverstos klasės“ metodui. Pats trumpiausias šio metodo apibūdinimas toks: tradicinėje klasėje mokiniai pamokoje susipažįsta su nauja tema, o namie ją įtvirtina. „Apverstos klasės“ metodą taikydami mokiniai namie susipažįsta su nauja tema, o pamokos metu klasėje ją įtvirtina. Iš tiesų anglų bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, mokydami literatūros, dirba labai panašiu metodu. Namie mokiniai turi perskaityti tam tikrą literatūros kūrinį, susipažinti su jo turiniu, o klasėje kartu su mokytoju jie tą kūrinį aptaria, analizuoja ir t.t. Šis metodas puikiai tinka gamtos mokslų, istorijos ar kitų dalykų pamokoms. Mokytojas gali skirti užduotį mokiniams namie peržiūrėti įrašytą vaizdo pamoką ar perskaityti straipsnį tam tikra tema, o klasėje kartu aptarti, ką sužinojo, kokia vaizdo įrašo ar straipsnio tema.

Svarbiausias metodo privalumas yra tas, kad mokiniai iš pasyvių klausytojų tampa aktyviais savo mokymosi proceso organizatoriais – tai mokymąsi daro efektyvesnį, o mokiniai lavina svarbius savarankiško mokymosi įgūdžius.

Mokymo metu partneriai susipažino ir praktiškai išbandė tris skaitmenines priemones, kurios gali būti naudingos įgyvendinant apverstą klasę. Šios platformos yra „Animaker“, „Playposit“ ir „EdPuzzle“. „Animaker“ yra puiki priemonė animuotiems vaizdo įrašams kurti. Ją galima naudoti pamokoms, pristatymams ir t. t. kurti. Playposit ir EdPuzzle yra platformos, kuriose mokiniai gali būti kviečiami atlikti užduotis, kurias sudaro mokytojo parinktų ir sumontuotų vaizdo įrašų žiūrėjimas, po to pateikiami klausimai.

Be to, buvo aptartos pamokos planų rengimo galimybės, detalės, kurios turėtų būti nagrinėjamos pamokoje. Žinoma, italai dalijosi gerąja patirtimi, kaip efektyviau taikyti „Apverstos klasės“ metodą.

Savaitė buvo ne tik darbinga, bet ir turininga. Projekto dalyviai lankė Romos, amžinojo miesto, svarbiausius objektus.

LAIMA JANONIENĖ, ANGLŲ KALBOS MOKTOJA-METODININKĖ

 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos projekto dalyvių komanda patirties sėmėsi Gaziantepe

„Erasmus+“ tarptautinis KA229-051130 projektas „Eco thinking for eco living“  orientuotas į jaunimo ir mokytojų globaliojo pilietiškumo skatinimą. Šio projekto  mokinių ir mokytojų darbo grupės iš Islandijos, Turkijos, Lietuvos, Ispanijos ir Prancūzijos mobilumo veiklose fokusuojasi į atsinaujinančios energijos, perdirbimo, daugkartinio panaudojimo ir vartotojiškumo mažinimo, energijos tausojimo ir kitus aktualius klimato kaitos aspektus. Projekto pagrindinis tikslas –  prisidėti prie planetos išsaugojimo. Tačiau ar atsakingi esame mokykloje, kokius tvaraus gyvenimo įgūdžius ugdosi moksleiviai, lankydami mokyklą ir stebėdami jos aplinką? Ar rūšiuojame atliekas? Ar mokame tausoti energiją? Analizuodami šiuos klausimus moksleiviai suvokia, kad pradėti reikia nuo savęs, keičiant kasdienius įpročius.

Klimato kaita pastaraisiais metais įvardijama kaip viena didžiausių grėsmių žmonijai, o švietimas
 yra svarbus įrankis keičiant žmonių sąmonę. Tvarumas turėtų tapti gyvenimo būdu  –  pasirinkimu gyventi taip, kad priimti sprendimai būtų kuo mažiau kenksmingi aplinkai. Tvarumas – tai galvojimas apie kitus, sąmoningas vartojimas, atsakingas pasirinkimas gyventi taip, kad nenuskriaustume ateities kartų.

Projekto dalyviai šį kartą susitiko Anadolu Lisesi gimnazijoje Gaziantepo mieste, Turkijos pietuose. Šviesiajai gimnazijai tarptautinio projekto partnerių susitikime atstovavo Rusnė Leikutė, Goda Pravackaitė, Milda Rimkutė, Austėja Lapinskaitė ir jas lydinčios mokytojos Norvilė Virmauskė, Jūratė Kaupienė,  pavaduotoja ugdymui Vilma Sakalauskienė.

Europos šalių mokyklų komandos, dirbdamos kartu, dalijosi savo įžvalgomis apie šiukšlių perdirbimą, ekologiškas jo alternatyvas, aktyviai dirbo ekotechnologijų dirbtuvėse. Neabejotina, kad mokiniai, gilindamiesi į šiuos dalykus, mokosi būti atsakingi, ruošiasi dar nežinomoms klimato sąlygoms ateityje. Visi projekto dalyviai lankėsi ekologiškuose atliekų perdirbimo ūkiuose, susipažino su Gaziantepės regiono ypatumais ir žmonių indėliu tausojant energiją. Didžiulį, gal ir nelabai teigiamą įspūdį paliko apsilankymas milžiniškame sąvartyne ir modernioje šiukšlių perdirbimo įmonėje.

Kultūros paveldas taip pat gali pasitarnauti naujoms idėjoms, socialiniams ir ekonominiams pokyčiams, tapti įrankiu kuriant darnią, pilietišką visuomenę, saugant kultūrinį jos tapatumą. Todėl pažintis su vietos kultūra yra svarbi tokių projektų dalis. Mūsų mokiniai taip pat susipažino su antikiniu Turkijos paveldu, aplankė Zeugma pilies griuvėsius ir garsųjį mozaikų muziejų, plaukdami laivu išklausė pasakojimo apie paskendusį Halfeti miestą, aplankė seniausia pasaulyje laikoma šventyklą – Gobekli Tepe. Senajame Gaziantepo turguje jie susipažino su tradiciniais Turkijos amatais. Įsitikinome, kad bet kurios šalies istorinis paveldas nėra tik sustingęs praeities reliktas.

Projekte dalyvavusios Šviesiosios gimnazijos mokinės dalijasi patirtais įspūdžiais:

„Iš projekto grįžome labai laimingos, susiradome naujų draugų. Apžiūrėjome šiukšlių rūšiavimo ir perdirbimo cechą, aplankėme atsinaujinančios energijos ir trąšų gamyklą, ekologiškai pastatytą pastatą. Anadolu Lisesi gimnazijoje kūrybinių dirbtuvių metu gaminome dirbinius iš antrinių medžiagų. Sužinojome, kaip galime pasigaminti namų apyvokoje naudojamus daiktus, suvenyrus iš jau panaudotų ir nereikalingų medžiagų. Taip pat sužinojome, kaip galime prisidėti prie gamtos išsaugojimo kasdieniame gyvenime. Kelionės metu aplankėme daug įdomių, istoriškai svarbių vietų. Projekto metu patobulinome savo bendravimo įgūdžius, praplėtėme žodyną. Tarptautiniai projektai yra svarbūs, nes jų dėka mes galime aplankyti kitas šalis, daug sužinoti apie jų kultūrą, kurios negalime pažinti įprastos turistinės kelionės metu.“

Visos suplanuotos projekto veiklos buvo sėkmingai įgyvendintos, o vizitas Turkijoje buvo kupinas įspūdžių ir sužadino dar didesnį norą atrasti naujas kultūras ir mažais žingsneliais keliauti tvarumo link.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, programos „Erasmus+“ lėšomis.

Anglų kalbos mokytoja Jūratė Kaupienė

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Extending Boundaries in Education“ skirtas pedagogų kompiuterinių kompetencijų tobulinimui. 

Plačiau apie projektą Rinkos aikštėje

Erasmus+  tarptautinio projekto „Eco thinking for eco living“ dalyvių įspūdžiai iš Andalūzijos krašto

2021 m. lapkričio 16-20 dienomis Kėdainių šviesiosios gimnazijos 2b klasės moksleiviai Meda Snarskytė, Emilija Žebarauskaitė, Aja Knezevičiūtė, Pijus Gudauskas, Gerda Kumpaitytė ir  mokytojos Daiva Ivaškeviečienė bei Jūratė Kaupienė dalyvavo tęstinio Erasmus+ tarptautinio KA229-051130 projekto „Eco thinking for eco living“ antrajame partnerių susitikime Ispanijoje, Kordobos mieste. Kordoba – miestas Andalūzijoje, prie Gvadalkiviro upės; provincijos centras, vienas žymiausių Ispanijos miestų. Jame išlikę daug senovės elementų: miesto sienos, siauros gatvelės, maurų architektūra.

Antradienio rytą atvykusius į Ispaniją projekto dalyvius pasveikino Kordobos miesto IES ALHAKEN II mokyklos direktorius. Vėliau mokiniai dalyvavo interaktyviuose žaidimuose ir turėjo galimybę susipažinti su kitų šalių atstovai iš Turkijos, Prancūzijos, Islandijos ir, žinoma, Ispanijos. Vienas iš svarbiausių projekto tikslų yra ekologinis švietimas.  Todėl pirmąją susitikimo dieną Ispanijos, Islandijos, Turkijos,  Prancūzijos ir Lietuvos moksleiviai pristatė namų darbą – videomedžiaga iliustruotus pranešimus, kurių metu atskleidė, kokiais būdais savo namuose taupo gamtinius išteklius ir energiją, siekdami prisidėti prie gamtos išsaugojimo bei klimato kaitos sumažinimo. Taip pat buvo įdomu išgirsti, kaip kiekvienos šalies gyventojai tradiciškai taupė energiją ir rūpinosi aplinka.

Kadangi mūsų gimnazija – STEAM mokyklų tinklo narė, domėjausi projekto dalyvių STEAM veiklomis.  STEAM – tai ugdymo kryptis, kuri remiasi gamtos mokslų, technologijų,  inžinerijos, matematikos integracija ir kūrybiniu šių mokslų taikymu. Viena įsimintiniausių su STEAM susijusi patirtis – apsilankymas alyvuogių aliejų gaminančiame ūkyje. Šios edukacinės išvykos metu ne tik sužinojome, kaip alyvuogės auginamos, kaip surenkamas jų derlius, bet pamatėme patį aliejaus gamybos technologinį procesą, dabartinius bei anksčiau naudotus aliejaus spaudimo įrenginius, sužinojome, kaip jie veikia. Išvykos pabaigoje buvome pakviesti į tradicinio ispaniško pusryčių patiekalo – skrudintos duonos su alyvuogių aliejumi – degustaciją. Dar viena STEAM veikla, sudominusi mokinius ir mokytojus – medžių ir krūmų, augančių mokyklos teritorijoje, atpažinimas, naudojantis Google Lens programėle. Mokiniai gavo užduotį – rasti 20 nurodytų medžių ir krūmų bei surastus augalus pažymėti mokyklos apželdinimo plane. Ši veikla mokiniams buvo naudinga tuo, kad praplėtė žinias apie vietinę augaliją. Be to,  bendradarbiaudami su Ispanijos moksleiviais, lietuviai tobulino ir anglų kalbos žinias bei bendravimo gebėjimus.

Paskutinę susitikimo dieną vykome į kalnuotoje vietovėje esantį Los Villares miško parką, kuriame po trumpo žygio sodinome giles, taip prisidėdami prie miško atkūrimo Kordobos apylinkėse. Po to jėgas atgavome ragaudami garsiąją ispanų paelją. Vėliau visiems projekto dalyviams buvo įteikti projekto sertifikatai. Projekto veiklos padėjo mokiniams ne tik pažinti kitas kultūras, patobulinti kalbos, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, bet ir gilino STEAM dalykų žinias. Tačiau svarbiausia, kad susitikimo veiklos vis primindavo, kad kiekvienas mūsų esame atsakingas už energijos tausojimą, tvaresnį gyvenimo būdą ir gamtos išsaugojimą.

Vizito metu domėjomės ir Kordobos daugiakultūriu paveldu. Aplankėme Didžiąją mečetę, pastatytą  aštuntajame amžiuje ir iki šiol laikomą islamo architektūros šedevru. Žavingoje Alkazaro pilyje grožėjomės įstabia architektūra bei interjerais, nuostabiais pilį supančiais sodais. Sekdami istorijos pėdsakais paklaidžiojome siauromis UNESCO pasaulio paveldo objektu pripažinto Kordobos senamiesčio gatvelėmis.

Šiame projekte dalyvavusi Meda džiaugėsi išskirtine galimybe keliauti ir pažinti šalį, jos kultūrą, tradicijas bei tos šalies žmones iš arčiau gyvenant svetimoje šeimoje, kuri per savaitę tampa kaip sava: „Pamatyti šalį per paprastos šeimos gyvenimo spektrą yra daug naudingiau nei keliaujant įprastai. Žinoma, Ispanijos kultūrai skirta daugiausia dėmesio, tačiau susipažinome ir su prancūzų, islandų bei turkų tradicijomis. Neabejotinai dalyvavimas šiame projekte didžiulę naudą davė ir kalbinių kompetencijų plėtojimui. Nekantrauju, kada visi projekto dalyviai atvyks į Lietuvą, nes norisi parodyti savo gimtąją šalį ir supažindinti su mūsų kultūra.“ Gimnazistė Emilija taip pat džiaugėsi galimybe dalyvauti Erasmus+ projekte ir pažinti Ispanijos kultūrą bei žmones: „Miestas, kuriame viešėjome, gražus ir įdomus savo tradicine kultūra, čia aplankėme daug žymių objektų, dalyvavome alyvuogių aliejaus spaudimo edukacijoje. Nustebino Kordobos miesto mokykla, nes ji išvaizda ir taisyklėmis skiriasi nuo Lietuvos mokyklų. Visą savaitę teko bendrauti anglų kalba, todėl mano kalbiniai įgūdžiai labai sustiprėjo.“ Aja prisipažino, kad iš pradžių truputį nerimavo dėl savo anglų kalbos žinių ir apsigyvenimo nepažįstamoje šeimoje. „Tačiau pamaniau – ar kada dar pasitaikys tokia galimybė nuvykti į šią šalį ir gyventi tradicinėje ispanų šeimoje, pažinti jų kultūrą, paragauti tradicinio maisto ir pamatyti, koks gyvenimas verda ispanų mokyklose? Per savaitę supratau, kad ne tik laisvai kalbu, bet ir mąstau angliškai, ir tai man suteikė pasitikėjimo savimi. Kadangi projekte dalyvavo ir prancūzų, turkų bei islandų atstovai, turėjau galimybę sužinoti ir apie jų šalį. Buvo smagu pamokyti kitataučius mūsų gražios lietuvių kalbos ir papasakoti jiems apie mūsų šalį.“ Merginoms pritarė ir Pijus: „Pirmiausia norėčiau padėkoti Šviesiosios gimnazijos direktorei Violetai Liutkienei ir projekto koordinatorei Gitanai Kaupienei už tokią nuostabią galimybę nuvykti ir pamatyti kitą šalį, apie kurios kultūrą, maistą bei gyvenimo būdą neturėjau nė žalio supratimo. Dalyvavimas šiame projekte pastūmėjo mane išeiti iš komforto zonos. Visą savaitę teko bendrauti anglų kalba, patobulėjau visapusiškai ir įgijau pasitikėjimo savimi. Gyvenimas ispanų šeimoje pagilino suvokimą apie jų tradicijas, tarpusavio santykius ir suteikė progą paragauti tradicinio kasdienio maisto, kuris paprastam lietuviui atrodytų keistokas. Dalyvavimas projekto veiklose ir aplankyti objektai paliko didžiulį įspūdį, šių patirčių niekada nepamiršiu.“ Apibendrindama draugų nuomonę Gerda teigė, kad Erasmus projektai – vieni vertingiausių norint pagilinti anglų kalbos žinias ir praplėsti savo akiratį. Žinoma, buvo nerimo dėl gyvenimo svečioje šalyje, bet susipažinus su šeima tai akimirksniu pradingo. Bendravimas su kitų tautybių žmonėmis, dalinimasis papročiais bei kultūra tikrai priverčia susimąstyti, koks pasaulis įvairiapusiškas ir įdomus. Dalyvavimas projekte padėjo „persilaužti“, nugalėti kalbos barjero baimę, nerimą, drąsiau reikšti mintis. Visi projekto dalyviai buvo pakantūs ir supratingi vienas kitam. Ši kelionė buvo neįkainojama patirtis, kurios metu mokiniai susirado bendraminčių iš kitų pasaulio kampelių.

    Visos planuotos projekto veiklos buvo įvykdytos, o vizitas Ispanijoje buvo kupinas įspūdžių ir sužadino dar didesnį norą sužinoti, atrasti bei patirti. Todėl projekto dalyviai jau dabar su nekantrumu laukia naujo susitikimo, kuris vyks vasario mėnesį Turkijoje. Erasmus+ projektai suteikia galimybę mokiniams, mokytojams ir visai gimnazijos bendruomenei aktyviai dalyvauti tarptautinėse veiklose. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ne tik praturtina mokymo procesą ir skatina mokymosi motyvaciją, atveria galimybes ugdyti mokinių tarptautiškumo kompetencijas, bet ir padeda kurti geresnius mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius. Tokie projektai – tai puiki galimybė mokytis, tobulėti ir geriau pažinti save bei kitus daugiakultūrėje erdvėje. Galima teigti, kad  tolerantiškas kultūrinis dialogas prasideda gimnazijoje ir tęsiasi vykdant mokymosi veiklas. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, programos „Erasmus+“ lėšomis.

Chemijos mokytoja Daiva Ivaškevičienė ir anglų kalbos mokytoja Jūratė Kaupienė

Rugsėjo pabaigoje  Šviesiosios gimnazijos mokytojai Laima Janonienė, Dalia Pabarčienė ir Dainius Leikauskas dalyvavo tęstinio „Erasmus+“ tarptautinio KA 229-2A3BD8DF projekto„Let‘s share our heritage, our culture, our future“projekto mainų programoje. Projekto komanda dirbo nedideliame, bet labai gražiame  Portugalijos Bragancos miestelyje. Projekto susitikimo tema – Europos kultūros paveldo socialinė ir lyginamoji vertė. Susitikimo tikslas – plėsti suvokimą apie Europos paveldo svarbą bei didinti įvairių Europos šalių kultūros paveldo žinomumo mastą.

Su kolegomis iš Portugalijos, Vokietijos ir Italijos buvo aptarti jau nuveikti projekto darbai, pristatyta Portugalijos bei šalių partnerių švietimo sistema, domėtasi Portugalijos liaudies kultūra. Portugalų mokiniai svečiams šoko liaudies šokius, mokė tautinių šokių ir projekto dalyvius.

Be abejo, šiuolaikinė visuomenė XXI amžiaus mokyklai kelia vis daugiau iššūkių ir reikalauja gilintis ne tik į mokinio bendrųjų gebėjimų ugdymą, bet  atkreipia dėmesį ir  į multikultūrinės kompetencijos svarbą. Mokytojai, jausdami visuomenės poreikį, orientuojasi į ugdymą tų mokinio kompetencijų, kurių jam reikės gyvenime. Džiugu, kad projekto šalių partnerių sukaupta patirtis, taikomi ugdymo metodai leidžia semtis gerosios patirties ir ją taikyti pamokose.

Tarptautinio projekto  “Dealing with difference – Now, then and in the future” susitikimas

2021 m. vasario 5 d. vyko Erasmus + Tarptautinio projekto “Dealing with difference – Now, then and in the future” nuotolinis susitikimas su projekto partneriais ir koordinatoriais iš Vokietijos. Susitikimo metu abiejų šalių projekto dalyviai dalyvavo įvairiose kūrybinėse veiklose, gilinosi į šalių panašumus bei skirtumus. Su projekto koordinatoriais aptarėme nuveiktus darbus ir tolesnę projekto eigą. Projekto dalyviai su nekantrumu laukia ne tik nuotolinių, bet ir gyvų susitikimų.

                                                                                                                                                Projektą vykdančios mokytojos G. Morkūnienė ir J. Kaupienė 

Tarptautinis Erasmus+ KA1 projektas No. 2019-1-LT01-KA101- 060155 „Teaching creativity for a personality growth“ („Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“)

2019 m. pradžioje Kėdainių rajono 8 ugdymo įstaigoms – darželiams, pagrindinėms mokykloms, gimnazijoms ir Profesinio rengimo centrui – pritariant Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovas nusprendė susijungti į konsorciumą ir parengti Erasmus+ programos KA101 projektą „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“, kuris sutelkė 24 rajono mokytojus. Pagrindinė projekto idėja – profesinis tobulėjimas, kūrybiškumo ugdymas aktyviai taikant  IKT priemones ir naujoves pamokų metu.

2020 m. vasario 37 dienomis Prancūzijoje, Martinikos saloje, vedėme mokiniams anglų kalbos pamokas. Vietiniai vaikai labai sunkiai įsisavina užsienio kalbas, nes gyvendami saloje tiesiog jų nevartoja. Taip pat daugelis mokyklų yra labai skurdžiai aprūpintos informacinėmis priemonėmis. Tad viena iš mūsų užduočių buvo supažindinti mokinius ir mokytojus su galimybėmis jomis naudotis, pristatyti įvairias IKT programas, tinkančias užsienio kalbos pamokoms, įsivertinimui, pažangos stebėjimui. Daugumai mokinių tai buvo nematyta, o taip pat ir mokytojai noriai įsisavino naują medžiagą, mielai taikė savęs įsivertinimo mobiliąsias programėles.

Turėjome motyvuoti vaikus, nes kiekvienoje klasėje užsienio kalbos mokosi  po 30 ir daugiau mokinių. Kiekviena iš mūsų vedėme po 10 jau Lietuvoje gerai paruoštų pamokų La Carbet miestelio vienoje iš mokyklų – Grupe Scolaire Hevmann Michel. Interaktyvios užduotys labai patiko vaikams. Pristatėme Lietuvą, Kėdainius, iš gintaro darėme pakabukus, pynėme trispalves juosteles.  Edukaciniams žaidimams naudojome mobiliuosius telefonus, net ir patys mažiausi buvo labai patenkinti, kad telefonas gali atlikti tiek įdomių funkcijų. Mokytojų asistentai iš Velso pasidalino darbo saloje patirtimi. Tai buvo labai naudinga patirtis. Likusias darbo dienas vyko aptarimas su mokytojais bei administracija, džiaugėmės, kad vaikams patiko tokia patirtis. Vedėme pamoką ir netradicinėje aplinkoje, mokyklos pavėsinėje, nes oras tam palankus; rašėme laiškus lietuviams, diskutavome ne tik mokslo, bet ir politikos klausimais.

Esame labai dėkingi projekto koordinatorei Vilijai Bakutytei, kuri suteikė mums vertingą pagalbą ir organizuojant vizitą, ir darbo metu. Tai buvo neįkainojama patirtis ir mums (pramokome prancūzų kalbos), ir La Carnet miestelio mokiniams, kurie pagilino ne tik anglų kalbos, bet ir geografijos, gamtos mokslų žinias, sužinojo apie kultūrų skirtumus. Galima teigti, kad mes iš jų pasimokėme aktyviai taikomos integracijos, kai pamokos metu dėstomi du dalykai.

Visada norisi sugrįžti, kur tau buvo gera dirbti, pamatyti tokią nuostabią tolimą šalį. Manome, kad ateityje su projektine veikla aplankysime savo naujuosius draugus, tik jau atsivešime ir savo mokinius.  

Anglų k. mokytojos  L. Janonienė,  G. Kaupienė

Šių metų paskutinę lapkričio mėnesio savaitę Kėdainių šviesiosios gimnazijos grupė mokinių ir mokytojai Laima Janonienė, Danguolė Chochlovienė ir Tomas Samalius dalyvavo „Erasmus+” projekto mainų programoje. Lapkričio 1825 dienomis lietuvių grupė atskrido į Portugaliją, o vakare atvažiavo į nedidelį Bragancos miestelį, kur projekto dalyvius pasitiko portugalai.

Pirmąją veiklų dieną praleidome mokykloje, kur vyko šalių pristatymai. Sužinojome apie Portugalijos bei kitų šalių (Italijos, Vokietijos), dalyvavusių mainų programoje, unikalumą, pasiekimus. Po pristatymų projekto dalyviai išvyko į trumpą ekskursiją po Bragancos miestelį. Kitą dieną dalyvavome ugdymo proceso veiklose, pirmas dvi pamokas mokėmės kartu su portugalų vaikais. Buvo išties įdomu pamatyti, kaip mokomasi kitose šalyse. O po pamokų pasiskirstėme į komandas ir turėjome sukurti legendą apie princesę ir bokštą. Po veiklų grožėjomės Bragancos gatvelėmis, architektūros paminklais.

Nors viešėjome Portugalijoje, tačiau mainų programos organizatoriai sudarė sąlygas aplankyti ir Salamanką Ispanijoje. Žinoma, sužavėjo šio miesto centrinė aikštė, katedra, senasis universitetas ir senamiestis. Diena, praleista Salamankoje, paliko neišdildomą įspūdį. Kitą dieną mokykloje mums reikėjo inscenizuoti sukurtas legendas. Mokytojai davė tris medines figūras, kurias turėjome aprengti ir papuošti, taip pat joms reikėjo parašyti dialogus. Tuomet viską nufotografavome ir nuotraukų  kūrėme elektroninę knygą. Aplankę muziejus turėjome laisvo laiko pasiruošti mokyklos vakarėliui, kuriame ragavome tradicinio portugalų maisto, stebėjome tradicinius jų šokius ir patys turėjome galimybę jų išmokti.

Priešpaskutinę dieną keliavome į vieną gražiausių Portugalijos miestų – Portą. Buvo labai įdomu sužinoti apie Porto istoriją ir dabartį. 

Projektų mainų programos mokiniams ir mokytojams suteikia ne tik galimybę išvykti į svečias šalis, bet ir susipažinti su tų šalių žmonėmis, jų kultūra, tradicijomis. 

Erasmus+ (KA229) tarptautinio projekto „Be different - now, then and in the future" šalių partnerių susitikimas Lietuvoje

Kėdainių šviesioji gimnazija, kaip mokykla partnerė, dalyvauja viename iš Erasmus+ finansuojamų projektų – „Be different – now, then and in the future“.
Projekto tikslas – sukurti filmą ,atskleidžiantį mažumų diskriminaciją praeityje ir dabar bei keliantį idėjas, kaip išvengti jos apraiškų ateityje.
Lietuvoje vykusiame šalių partnerių susitikime 2019 m. rugsėjo 30–spalio 5 d. gimnazijoje lankėsi projektą koordinuojančios Erich Kastner mokyklos (Hamburgas, Vokietija) atstovai – mokytojos Ruth Paul, Rebecca Lembcke ir Sylvia Deron ir 16 mokinių. Svečiai iš Vokietijos domėjosi Lietuvos praeitimi, lankėsi Kauno IX forte, Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje bei Gaono žydų muziejuje Vilniuje. Abiejų šalių projekto dalyviai rinko medžiagą ir atliko kūrybines užduotis. Kėdainių M. Daukšos viešojoje bibliotekoje apžvelgta surinkta medžiaga ir aptarti filmo kūrimo eigos etapai.

Projekto dalyviai ne tik intensyviai dirbo, bet ir pramogavo, neformalioje aplinkoje bendravo su Šviesiosios gimnazijos moksleiviais.
Abiejų šalių mokinių kuriamas filmas bus projekto galutinis produktas.

Erasmus+ (KA201) tarptautinio projekto

„Capitalising on Local Intangible Cultural Heritage around Europe (CLICHÉ)“ šalių partnerių susitikimas Slovėnijoje

Kėdainių šviesioji gimnazija, kaip mokykla partnerė, dalyvauja viename iš Erasmus+ finansuojamų projektų – „Capitalising on Local Intangible Cultural Heritage around Europe (CLICHÉ)“. Projekto tikslas – susipažinti su nematerialiuoju šalies ar miesto paveldu bei idėjomis, kaip jį išsaugoti. Projekto šalys partnerės – Graikija, Bulgarija, Lietuva, Slovėnija, Estija ir Kipras.

Slovėnijoje vykusiame šalių partnerių susitikime 2019 m. Kėdainių šviesiajai gimnazijai atstovavo IT mokytoja Rasa Jėckienė, anglų k. mokytoja Daiva Petkevičiūtė bei 2a kl. gimnazistai Paulius Gečas ir Kasparas Pečeliūnas. Mokytojos seminare pristatė iš anksto parengtą videomedžiagą apie nematerialųjį paveldą bei galimus jo išsaugojimo būdus, pristatė išsamius kelių pamokų planus, susijusius su šių idėjų integravimu į ugdomąjį procesą. Mokiniai turėjo galimybę kartu su savo kolegomis iš šalių partnerių apsilankyti Slovėnijos Črnomelj miesto verslo plėtros centre ir gauti profesionalią konsultaciją, kaip kurti verslo planus, susijusius su nematerialiojo paveldo išsaugojimu. Tokių planų modelius mokiniai pristatė konferencijoje.

Visiems buvo įdomu susipažinti su Slovėnijos miesteliu Metlika, Črnomelj miestelio mokykla, apsilankyti Liublianos bitininkystės muziejuje bei kelias valandas pasidairyti po lietingą Slovėnijos sostinę. Svarbiausias šio projekto privalumas – galimybė jo dalyviams įgyti įvairios sociokultūrinės patirties. Juk ne veltui yra sakoma, kad vertingiausias bet kurios kelionės bagažas yra bendravimas ir bendradarbiavimas su įvairiais žmonėmis.

"Let s share our culture, our heritage, our future!"

Šviesiojoje gimnazijoje rugsėjo 2327 dienomis viešėjo Vokietijos, Portugalijos ir Italijos pedagogai. Drauge su mūsų gimnazijos kolegomis L. Janoniene, G. Kaupiene T. Samaliumi jie vykdė tarptautinį Erasmus + projektą “Let s share our culture, our heritage, our future!“ Mokytojai ne tik dalijosi gerąja patirtimi, bet ir gilino IKT žinias, domėjosi virtualių mokymosi aplinkų naudojimo galimybėmis gimnazijoje ir Lietuvos mokyklose. Be to, projekto dalyviai lankėsi gražiame Kėdainių senamiestyje, Kaune ir Vilniuje, domėjosi istorine mūsų šalies praeitimi ir tautos kultūros paveldu.

Skip to content