Tarptautiniai projektai

Tarptautinio projekto  “Dealing with difference – Now, then and in the future” susitikimas

2021 m. vasario 5 d. vyko Erasmus + Tarptautinio projekto “Dealing with difference – Now, then and in the future” nuotolinis susitikimas su projekto partneriais ir koordinatoriais iš Vokietijos. Susitikimo metu abiejų šalių projekto dalyviai dalyvavo įvairiose kūrybinėse veiklose, gilinosi į šalių panašumus bei skirtumus. Su projekto koordinatoriais aptarėme nuveiktus darbus ir tolesnę projekto eigą. Projekto dalyviai su nekantrumu laukia ne tik nuotolinių, bet ir gyvų susitikimų.

                                                                                                                                                Projektą vykdančios mokytojos G. Morkūnienė ir J. Kaupienė 

Tarptautinis Erasmus+ KA1 projektas No. 2019-1-LT01-KA101- 060155 „Teaching creativity for a personality growth“ („Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“)

2019 m. pradžioje Kėdainių rajono 8 ugdymo įstaigoms – darželiams, pagrindinėms mokykloms, gimnazijoms ir Profesinio rengimo centrui – pritariant Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos vadovas nusprendė susijungti į konsorciumą ir parengti Erasmus+ programos KA101 projektą „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“, kuris sutelkė 24 rajono mokytojus. Pagrindinė projekto idėja – profesinis tobulėjimas, kūrybiškumo ugdymas aktyviai taikant  IKT priemones ir naujoves pamokų metu.

2020 m. vasario 37 dienomis Prancūzijoje, Martinikos saloje, vedėme mokiniams anglų kalbos pamokas. Vietiniai vaikai labai sunkiai įsisavina užsienio kalbas, nes gyvendami saloje tiesiog jų nevartoja. Taip pat daugelis mokyklų yra labai skurdžiai aprūpintos informacinėmis priemonėmis. Tad viena iš mūsų užduočių buvo supažindinti mokinius ir mokytojus su galimybėmis jomis naudotis, pristatyti įvairias IKT programas, tinkančias užsienio kalbos pamokoms, įsivertinimui, pažangos stebėjimui. Daugumai mokinių tai buvo nematyta, o taip pat ir mokytojai noriai įsisavino naują medžiagą, mielai taikė savęs įsivertinimo mobiliąsias programėles.

Turėjome motyvuoti vaikus, nes kiekvienoje klasėje užsienio kalbos mokosi  po 30 ir daugiau mokinių. Kiekviena iš mūsų vedėme po 10 jau Lietuvoje gerai paruoštų pamokų La Carbet miestelio vienoje iš mokyklų – Grupe Scolaire Hevmann Michel. Interaktyvios užduotys labai patiko vaikams. Pristatėme Lietuvą, Kėdainius, iš gintaro darėme pakabukus, pynėme trispalves juosteles.  Edukaciniams žaidimams naudojome mobiliuosius telefonus, net ir patys mažiausi buvo labai patenkinti, kad telefonas gali atlikti tiek įdomių funkcijų. Mokytojų asistentai iš Velso pasidalino darbo saloje patirtimi. Tai buvo labai naudinga patirtis. Likusias darbo dienas vyko aptarimas su mokytojais bei administracija, džiaugėmės, kad vaikams patiko tokia patirtis. Vedėme pamoką ir netradicinėje aplinkoje, mokyklos pavėsinėje, nes oras tam palankus; rašėme laiškus lietuviams, diskutavome ne tik mokslo, bet ir politikos klausimais.

Esame labai dėkingi projekto koordinatorei Vilijai Bakutytei, kuri suteikė mums vertingą pagalbą ir organizuojant vizitą, ir darbo metu. Tai buvo neįkainojama patirtis ir mums (pramokome prancūzų kalbos), ir La Carnet miestelio mokiniams, kurie pagilino ne tik anglų kalbos, bet ir geografijos, gamtos mokslų žinias, sužinojo apie kultūrų skirtumus. Galima teigti, kad mes iš jų pasimokėme aktyviai taikomos integracijos, kai pamokos metu dėstomi du dalykai.

Visada norisi sugrįžti, kur tau buvo gera dirbti, pamatyti tokią nuostabią tolimą šalį. Manome, kad ateityje su projektine veikla aplankysime savo naujuosius draugus, tik jau atsivešime ir savo mokinius.  

Anglų k. mokytojos  L. Janonienė,  G. Kaupienė

Šių metų paskutinę lapkričio mėnesio savaitę Kėdainių šviesiosios gimnazijos grupė mokinių ir mokytojai Laima Janonienė, Danguolė Chochlovienė ir Tomas Samalius dalyvavo „Erasmus+” projekto mainų programoje. Lapkričio 1825 dienomis lietuvių grupė atskrido į Portugaliją, o vakare atvažiavo į nedidelį Bragancos miestelį, kur projekto dalyvius pasitiko portugalai.

Pirmąją veiklų dieną praleidome mokykloje, kur vyko šalių pristatymai. Sužinojome apie Portugalijos bei kitų šalių (Italijos, Vokietijos), dalyvavusių mainų programoje, unikalumą, pasiekimus. Po pristatymų projekto dalyviai išvyko į trumpą ekskursiją po Bragancos miestelį. Kitą dieną dalyvavome ugdymo proceso veiklose, pirmas dvi pamokas mokėmės kartu su portugalų vaikais. Buvo išties įdomu pamatyti, kaip mokomasi kitose šalyse. O po pamokų pasiskirstėme į komandas ir turėjome sukurti legendą apie princesę ir bokštą. Po veiklų grožėjomės Bragancos gatvelėmis, architektūros paminklais.

Nors viešėjome Portugalijoje, tačiau mainų programos organizatoriai sudarė sąlygas aplankyti ir Salamanką Ispanijoje. Žinoma, sužavėjo šio miesto centrinė aikštė, katedra, senasis universitetas ir senamiestis. Diena, praleista Salamankoje, paliko neišdildomą įspūdį. Kitą dieną mokykloje mums reikėjo inscenizuoti sukurtas legendas. Mokytojai davė tris medines figūras, kurias turėjome aprengti ir papuošti, taip pat joms reikėjo parašyti dialogus. Tuomet viską nufotografavome ir nuotraukų  kūrėme elektroninę knygą. Aplankę muziejus turėjome laisvo laiko pasiruošti mokyklos vakarėliui, kuriame ragavome tradicinio portugalų maisto, stebėjome tradicinius jų šokius ir patys turėjome galimybę jų išmokti.

Priešpaskutinę dieną keliavome į vieną gražiausių Portugalijos miestų – Portą. Buvo labai įdomu sužinoti apie Porto istoriją ir dabartį. 

Projektų mainų programos mokiniams ir mokytojams suteikia ne tik galimybę išvykti į svečias šalis, bet ir susipažinti su tų šalių žmonėmis, jų kultūra, tradicijomis. 

Erasmus+ (KA229) tarptautinio projekto „Be different - now, then and in the future" šalių partnerių susitikimas Lietuvoje

Kėdainių šviesioji gimnazija, kaip mokykla partnerė, dalyvauja viename iš Erasmus+ finansuojamų projektų – „Be different – now, then and in the future“.
Projekto tikslas – sukurti filmą ,atskleidžiantį mažumų diskriminaciją praeityje ir dabar bei keliantį idėjas, kaip išvengti jos apraiškų ateityje.
Lietuvoje vykusiame šalių partnerių susitikime 2019 m. rugsėjo 30–spalio 5 d. gimnazijoje lankėsi projektą koordinuojančios Erich Kastner mokyklos (Hamburgas, Vokietija) atstovai – mokytojos Ruth Paul, Rebecca Lembcke ir Sylvia Deron ir 16 mokinių. Svečiai iš Vokietijos domėjosi Lietuvos praeitimi, lankėsi Kauno IX forte, Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje bei Gaono žydų muziejuje Vilniuje. Abiejų šalių projekto dalyviai rinko medžiagą ir atliko kūrybines užduotis. Kėdainių M. Daukšos viešojoje bibliotekoje apžvelgta surinkta medžiaga ir aptarti filmo kūrimo eigos etapai.

Projekto dalyviai ne tik intensyviai dirbo, bet ir pramogavo, neformalioje aplinkoje bendravo su Šviesiosios gimnazijos moksleiviais.
Abiejų šalių mokinių kuriamas filmas bus projekto galutinis produktas.

Erasmus+ (KA201) tarptautinio projekto

„Capitalising on Local Intangible Cultural Heritage around Europe (CLICHÉ)“ šalių partnerių susitikimas Slovėnijoje

Kėdainių šviesioji gimnazija, kaip mokykla partnerė, dalyvauja viename iš Erasmus+ finansuojamų projektų – „Capitalising on Local Intangible Cultural Heritage around Europe (CLICHÉ)“. Projekto tikslas – susipažinti su nematerialiuoju šalies ar miesto paveldu bei idėjomis, kaip jį išsaugoti. Projekto šalys partnerės – Graikija, Bulgarija, Lietuva, Slovėnija, Estija ir Kipras.

Slovėnijoje vykusiame šalių partnerių susitikime 2019 m. Kėdainių šviesiajai gimnazijai atstovavo IT mokytoja Rasa Jėckienė, anglų k. mokytoja Daiva Petkevičiūtė bei 2a kl. gimnazistai Paulius Gečas ir Kasparas Pečeliūnas. Mokytojos seminare pristatė iš anksto parengtą videomedžiagą apie nematerialųjį paveldą bei galimus jo išsaugojimo būdus, pristatė išsamius kelių pamokų planus, susijusius su šių idėjų integravimu į ugdomąjį procesą. Mokiniai turėjo galimybę kartu su savo kolegomis iš šalių partnerių apsilankyti Slovėnijos Črnomelj miesto verslo plėtros centre ir gauti profesionalią konsultaciją, kaip kurti verslo planus, susijusius su nematerialiojo paveldo išsaugojimu. Tokių planų modelius mokiniai pristatė konferencijoje.

Visiems buvo įdomu susipažinti su Slovėnijos miesteliu Metlika, Črnomelj miestelio mokykla, apsilankyti Liublianos bitininkystės muziejuje bei kelias valandas pasidairyti po lietingą Slovėnijos sostinę. Svarbiausias šio projekto privalumas – galimybė jo dalyviams įgyti įvairios sociokultūrinės patirties. Juk ne veltui yra sakoma, kad vertingiausias bet kurios kelionės bagažas yra bendravimas ir bendradarbiavimas su įvairiais žmonėmis.

"Let s share our culture, our heritage, our future!"

Šviesiojoje gimnazijoje rugsėjo 2327 dienomis viešėjo Vokietijos, Portugalijos ir Italijos pedagogai. Drauge su mūsų gimnazijos kolegomis L. Janoniene, G. Kaupiene T. Samaliumi jie vykdė tarptautinį Erasmus + projektą “Let s share our culture, our heritage, our future!“ Mokytojai ne tik dalijosi gerąja patirtimi, bet ir gilino IKT žinias, domėjosi virtualių mokymosi aplinkų naudojimo galimybėmis gimnazijoje ir Lietuvos mokyklose. Be to, projekto dalyviai lankėsi gražiame Kėdainių senamiestyje, Kaune ir Vilniuje, domėjosi istorine mūsų šalies praeitimi ir tautos kultūros paveldu.