Gimnazijos Taryba

Mokytojai: 

Virginija Savickienė – pirmininko pavaduotoja; 
Auksuolė Jerutienė – sekretorė;
Tomas Bičiūnas.

Mokiniai:

Paulina Chomenko 3b kl.;
Greta Martinaitytė 3e kl;
Algimanta Rašišytė 4c kl.

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

Kristina De Vitte – pirmininkė;
Saulius Macinavičius;
Irma Skorupskienė.

Gimnazijos tarybos nuostatai. (informacija ruošiama)