Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

Rytoj prasmingai paminėsime šią atmintiną dieną. Gimnazijoje svečiuosis knygos apie mokytoją tremtinę Adelę Dirsytę, kuriai rengiama paskelbimo palaimintąja byla, autorės – Danguolės Gervytė ir Jūratė Tamošiūnaitė–Karašauskienė. Per viešnių vedamas pamokas atrasime šią neeilinę asmenybę ir jos palikimo svarbą. Mūsų bendruomenei itin svarbu tai, kad Adelė Dirsytė – taip pat mūsų gimnazijos auklėtinė.

Leidykla „Artuma“ leidžia seriją knygų apie lietuvių neginkluotas kovas už laisvę ir tikėjimą „Perskaitęs duok kitiems“. Knygos sumanytos taip, kad sudėtingą ir dramatišką istorinę medžiagą pristatytų aktualiai ir patraukliai, ypač orientuotos į vaizdais mąstantį jaunąjį skaitytoją.

Po susitikimo bus galima įsigyti abi viešnių parengtas knygas. Trumpai jas pristatome:

„Kronika. Slaptos knygos istorija“ – iliustruotas pasakojimas apie sovietmečiu, 1972–1989 metais, pogrindyje leistą Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką. Tai kovos už tikėjimo ir žodžio laisvę istorija, papasakota remiantis tikrais liudytojų atsiminimais. Iliustracijose stengtasi atkurti to meto autentiškas detales ir aplinką. Pasakojimas žadina skaitytojų susižavėjimą savo tautos herojais ir įtraukia juos į drąsų žygdarbį, kuris iš šių dienų perspektyvos gali atrodyti tarsi istorinis nuotykis ar detektyvas.

,,Adelė, slapta vaikų draugė“ Adelės istoriją pasakoja vaikams. A. Dirsytė su savo mokinėmis parašė garsią visame pasaulyje tremtinių maldaknygę Marija, gelbėk mus, kuri paslaptingu būdu pasiekė laisvą pasaulį, buvo išversta ir dideliais tiražais atspausdinta užsienio kalbomis. Ji tapo priespaudos ir persekiojimo Sibire liudininke.

Skip to content