Henriko Nagio 100-mečiui

H. Nagys (1920–1996) buvo žymus išeivijos poetas, kritikas, publicistas, filologijos daktaras. Kėdainiškiams svarbu tai, kad ir mūsų miestas paliko ryškų įspaudą poeto biografijoje; jaunystėje čia formavosi jo estetinės pažiūros, poetinė branda susijusi su pirmaisiais vertimais iš vokiečių kalbos ir gimnazijos mokytojo J. Paukštelio pamokomis. Poetas pabrėžė, kad beveik nekeitė ir netaisė jaunystės eilėraščių (išskyrus elementarias skyrybos ir rašybos pataisas), siekdamas išsaugoti autentišką epochos stilių ir polemizuodamas su kai kuriais savo kartos kūrėjais, mėgusiais tobulinti ankstyvuosius tekstus: „Esu įsitikinęs, kad grįžti ton pačion mąstysenon ir nuotaikon ir į tapatišką praeities pergyvenimą neįmanoma. Tuo labiau kad bet koks esminis seniau parašytų ir atspausdintų eilėraščių taisymas jau būtų savotiška praeities manipuliacija, bandymas apgaudinėti skaitytojus ir literatūros tyrinėtojus bei vertintojus.“

TEGUL
Neleisk man nieko pamiršti:
tegul pasilieka visa, kas buvo
dovanota ir atimta:
tegul auga, didėja, gilėja
kaip ženklai, įrėžti į beržo kamieną,
kas metai auga kartu su medžiu
ir sunkiasi su balandžio sula
į medieną, į šerdį…

Palik man tą niekad
nenykstantį randą:
tegul auga, didėja, gilėja.

Gimęs Skuodo rajone, su šeima būsimasis poetas kilnojosi po įvairias Lietuvos vietas, o gimnaziją baigė 1940 m. Kėdainiuose. 1940 m. studijavo architektūrą, o 1941–1943 m. lituanistiką ir germanistiką VDU Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945–1947 m. studijavo germanistiką ir meno istoriją Insbruko universitete Austrijoje. 1947–1948 m. studijas tęsė Freiburgo universitete Vokietijoje. 1947–1948 m. dėstė vokiečių kalbą Taikomosios dailės institute Freiburge. 1949 m. grįžęs į Insbruką gavo daktaro laipsnį už disertaciją apie austrų poetą Georgą Traklį. 1949 m. H. Nagys persikėlė į Kanadą, Monrealio miestą. Dirbo fabrikuose, dėstė universitete, vedė aukštesniuosius lituanistikos kursus (1954–1962 m.), mokytojavo vidurinėje mokykloje. 1952–1959 m. dirbo „Literatūros lankų” redakcijoje ir buvo savaitraščio „Nepriklausoma Lietuva” redaktorius. Henrikas Nagys mirė 1996 m. rugpjūčio 3 d. Monrealyje, 1997 m. palaikai palaidoti Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Plačiau apie H. Nagio ir jo sesers Liūnės Sutemos sąsajas su Kėdainiais skaitykite bibliotekos parengtose pateiktyse: https://sviesioji.lt/veiklos-sritys/biblioteka/bibliotekos-veikla/

Bibliotekoje taip pat veikia nedidelė spaudinių paroda, skirta poeto kūrybos apžvalgai.

Skip to content