Informacija apie vadovėlių ir knygų surinkimą. Skelbiame I-II klasių vadovėlių surinkimo grafikus ir knygų grąžinimo tvarką karantino metu.

Apribojamas vienu metu aptarnaujamų lankytojų skaičius, užtikrinant tokias saugos priemones:

 • vadovėlius ir knygas grąžinantys lankytojai priimami laikantis sudaryto grafiko;
 • vienu metu aptarnaujamas vienas lankytojas, savo eilės kitas laukia koridoriuje;
 • apribotas darbuotojų fizinis kontaktas su lankytojais, išlaikant ne mažesnį nei 2 metrų atstumą;
 • knygos grąžinimo faktas fiksuojamas elektroniniu būdu, mokiniui parodžius knygą per atstumą;
 • laukdami savo eilės lankytojai turi laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito, išlaikyti 1 metro atstumą tarp visų švietimo įstaigoje esančių asmenų;
 • darbuotojai, aptarnaujantys lankytojus, ir lankytojai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 • darbuotojai turi laikyti griežtos rankų higienos (dažnai plauti rankas skystu muilu ir šiltu tekančiu vandeniu, dezinfekuoti jas rankų dezinfekcinėmis priemonėmis); mokiniai, atnešę knygas, turi pasinaudoti bibliotekos prieigose esančiu dezinfekciniu skysčiu, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;
 • darbuotojai ir mokiniai turi dėvėti asmens apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 • patalpos vėdinamos ne rečiau kaip 1 kartą per valandą, plačiai atidarius langus;
  grafike numatyta patalpų dezinfekcijos pertrauka: valomi dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, stalų paviršiai, kėdžių atramos, elektros jungikliai ir kt.).

Vadovėliai, knygos karantinuojami 24 val.

Primename, kad grąžinami vadovėliai turi būti tvarkingi, nesuplėšyti, neprirašinėti, nes vadovėliai vis tiek bus patikrinti iki kitų mokslo metų. Todėl užpildykite vadovėlio gale esančios lentelės visas grafas: vardas, pavardė, mokslo metai, vadovėlio būklė. (Tai ypač svarbu iškilus ginčytiniems atvejams.)

Sykiu su vadovėliais grąžinkite visas iš bibliotekos paimtas knygas.

1a klasė
1b klasė
1c klasė
1d klasė
1e klasė
2a klasė
2b klasė
2c klasė
2d klasė

 

Skip to content