Apie pirmąją sinchroninę pamoką

Rekomendacijos mokytojams

 1. Aptarkite su mokiniais ir tėvais (globėjais) pasiruošimą nuotoliniam mokymui. Kaip jie jaučiasi emociškai, fiziškai ir kt.?
 2. Įvertinkite mokinių pasiruošimą nuotoliniam mokymui, kokia įranga jie gali naudotis namuose.
 3. Susitarkite dėl komunikacijai naudojamų būdų (Facebook grupės, el. dienyno žinutės ir pan.). Į vaizdo pamokas, mokymosi aplinkas TAMO ar MOODLE mokinius skatinkite jungtis naudojant savo paskyras, nenaudoti tėvų paskyrų.
 4. Aptarkite nuotolinio mokymosi lankstumą (pasirinkimą, ką, kaip ir kada mokytis, dienos režimą), kaip atlikti veiklas pagal tvarkaraštį, tinkamai pasiruošti darbo vietą.
 5. Informuokite, kokiais atvejais ir į ką kreiptis el. paštu ar telefonu dėl IT pagalbos.
 6. Paaiškinkite mokiniams atsiskaitymų ir mokymosi pasiekimų vertinimo būdus ir terminus, jų svarbą.
 7. Informuokite mokinius apie pamokų lankomumo tvarką ugdymą organizuojant nuotoliniu būdu.
 8. Paaiškinkite mokiniams pamokų ir sinchroninių vaizdo pamokų tvarkaraščius ir aktyvaus mokinių dalyvavimo būtinumą paprastose ir sinchroninėse pamokose.
 9. Priminkite mokiniams saugaus elgesio internete rekomendacijas. Prieš kiekvieną sinchroninę pamoką priminkite, kad vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatymu mokiniai negali daryti mokytojo pamokos  vaizdo ir garso įrašų. 
 10. Aptarkite su mokiniais grįžtamojo ryšio, refleksijos galimybes, būdus ir laiką.

  Rekomenduojamas savaitės planas
  Mokymosi nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
  Psichologo rekomendacijos mokytojams

  Tvarkaraščiai

  2019–2020 m. m. II pusmečio pamokų tvarkaraštis (sinchroninės pamokos)

Keliamės į virtualias bibliotekas

Kol popierinės knygos ilsisi užrakintos gimnazijos bibliotekoje, pats laikas pakeliauti po turtingas skaitmenines bibliotekas.
Ypatingą 450 metų sukaktį mininti Vilniaus universiteto biblioteka pristato atnaujintą skaitmeninių kolekcijų platformą internete. Atnaujintoje svetainėje suteikiama prieiga prie beveik 8 tūkstančių skaitmeninių objektų. Naršyti ir ieškoti dokumentų galima iš retų spaudinių, rankraščių, grafikos ar fotografijos rinkinių – pagrindinių čia esančių kolekcijų, skirtų studijoms, moksliniams tyrimams ir kultūriniam lavinimui.
Beje, čia galite peržiūrėti ir kunigaikščio Jonušo Radvilos korespondenciją, susijusią su Kėdainiais, senuosius mūsų raštijos paminklus ir daug kitų įdomybių.

https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/

Skip to content